• Snelle levertijd Snelle levertijd
  • Offerte binnen één uur Offerte binnen één uur
  • Gratis drukproef Gratis drukproef

Kwaliteit voor alle stakeholders

Main Sales gecertificeerd voor ISO 9001 en ISO 14001

Main Sales voldoet aan de internationale normen van ISO 9001 en ISO 14001. Hiermee zijn we koploper in de branche van promotional identity products.

In het voorjaar van 2018 wordt Main Sales Europe geauditeerd voor de certificatie van ISO 9001-2015. Deze ‘opvolger’ laat zien dat we kwalitatief opereren in een continue veranderende markt met meerdere stakeholders.

ISO 9001-2015 stelt normen voor onder meer kwaliteits-, milieu- en arbomanagement en de aansluiting op de trend van risico- en compliance management (het naleven van wet- en regelgeving).

De nieuwe ISO-normen vragen organisaties zich te verdiepen in de ontwikkelingen die zich bij haar belanghebbenden voor (zullen) doen en daar conclusies aan te verbinden door kansen en risico’s te identificeren en mogelijkheden te benutten.

Onafhankelijke klantbeoordelingen

ISO-gecertificeerde bedrijven werken continue aan het verbeteren van hun kwaliteit. Een klachtenregeling is een van de instrumenten. We verzamelen onafhankelijke klantbeoordelingen via het openbare KiYoh systeem. Indien nodig passen we bedrijfsprocessen aan.

Keurmerken, kwaliteitslabels, materialen en stoffen

De medewerkers van Main Sales houden zich voortdurend op de hoogte van actuele veranderingen in keurmerken, kwaliteitslabels, stoffen en materialen. Wij kunnen u bijvoorbeeld het verschil uitleggen tussen recyclebaar en gerecycled materiaal. We kunnen u ook adviseren over de duurzaamheid van materialen (zoals bamboe en bepaalde houtsoorten) en over stoffen waarover discussie is of onduidelijkheid bestaat. Bisphenol A (BPA), ftalaten en PVC zijn bijvoorbeeld chemische stoffen die worden gebruikt in de productie van kunststof en helaas nog steeds voorkomen in sommige baby- en kinderproducten. Deze kinderproducten zitten niet in de collectie van Main Sales.

Onze gehele collectie bedrijfskleding is AZO-vrij (AZO omvat een twintigtal verfstoffen die volgens het Warenwetbesluit AZO-kleurstoffen o.a. niet in textiel mogen voorkomen). In onze catalogus vermelden we bij textiel altijd het gramsgewicht van de gebruikte stof (bijvoorbeeld 220 gr./m2).

Belt u ons vooral voor advies, de keuze in duurzame en veilige producten wordt per dag ruimer. We kunnen ze ook in samenwerking met u laten ontwikkelen.

Gedragscode en verantwoordelijkheid nemen

Main Sales staat achter de gedragscode van het Platform Promotional Products (PPP). Hiermee committeren we ons aan het stimuleren van verantwoord zakendoen, het naleven van (lokale) wet- en regelgeving en het streven naar bescherming en emancipatie voor al het personeel dat binnen onze industrie werkzaam is.

Privacy Policy

Main Sales wil geen misverstand laten bestaan over de veiligheid en het gebruik van de verstrekte en automatisch verzamelde gegevens. Lees hier welke gegevens we verzamelen en waarom.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Main Sales voldoet per 25 mei 2018 aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). Vanaf die datum geldt in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving.

ISO 14001 Milieumanagement

Deze certificering is de internationale standaard voor milieumanagementsystemen. Met ISO 14001-2015 certificering wordt aangetoond dat Main Sales milieurisico’s beheerst en waar mogelijk voorkomt. De norm is gericht op het beheersen en verbeteren van de prestaties van een organisatie op milieugebied zowel binnen de organisatie als in de gehele keten.

Het doel van ISO 14001-2015 is om continue verbetering te realiseren op het gebied van milieu en duurzame bedrijfsvoering. Hiermee geeft Main Sales milieu-aspecten een vaste plaats in de bedrijfsvoering.