• Snelle levertijd Snelle levertijd
  • Offerte binnen één uur Offerte binnen één uur
  • Gratis drukproef Gratis drukproef

Bewust omgaan met mens en milieu: Main Sales laat het zien

Main Sales gecertificeerd voor ISO 9001 en ISO 14001

Voor Main Sales is het van groot belang dat de werkwijzen die we aanhouden en de manier waarop we produceren, getuigen van respect naar mens en milieu. Daarom hebben wij naast onze eerder behaalde ISO 9001-certificering, nu ook een ISO 14001-certificering behaald. Hiermee tonen we aan een betrouwbare partner te zijn voor al uw promotiematerialen.

Wat houdt de ISO 14001 certificering in?

De Internationale Organisatie voor Standaardisatie is een instituut dat normen vaststelt en op basis van deze normen certificaten uitgeeft. Pas wanneer een organisatie kan aantonen aan deze normen te voldoen, wordt het desbetreffende certificaat uitgegeven.

Main Sales heeft eerder een ISO 9001-2015 certificering behaald, waarmee we aantonen onze processen op orde te hebben, onder andere over klachtenafhandeling.

Nu hebben wij ook de ISO 14001-certificering in ontvangst mogen nemen. Deze certificering omvat normen omtrent een milieumanagementsysteem. Dit houdt in dat er een milieubeleid moet zijn opgesteld welke aantoonbaar wordt opgevolgd en dat er regelmatig milieu-risicoanalyses plaatsvinden.

Dankzij de schriftelijke registratie van alle stappen in deze trajecten, kan aangetoond worden dat de certificering gegrond is en ook in de toekomst in stand blijft.

Main Sales zet zich in voor een duurzamere samenleving

De combinatie van de ISO 9001 en ISO 14001 certificeringen laat zien hoe Main Sales betrokken is bij zowel het welzijn van de medewerkers als het verkleinen van de ecologische voetafdruk, terwijl we een goede service leveren aan onze partners. Voor onze partners is het belangrijk dat ze samenwerken met een partij die niet alleen kan leveren voor een gunstige prijs, maar dat omgevingsfactoren ook een grote rol spelen.

De ISO certificeringen laten zien dat Main Sales niet alleen processen en protocollen heeft opgesteld rondom deze onderwerpen, maar dat deze ook nageleefd worden. Dankzij registratie van alle stappen in het proces, is de waarde van de certificering gewaarborgd.

Zo laat Main Sales zien zich daadwerkelijk in te zetten voor een wereld die beter is voor mens en milieu.

De voordelen van deze certificeringen voor onze partners

Main Sales heeft deze certificeringen niet alleen maar behaald voor onze eigen gemoedstoestand. Dankzij deze certificeringen kunnen we namelijk aan onze partners laten zien dat wij op een duurzame manier produceren en onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk proberen te maken. Zo komen er steeds meer biologisch afbreekbare producten in ons assortiment, net als volledig gerecyclede items.

Daarnaast is het voor onze partners prettig om samen te werken met een partij die alle processen op orde heeft. Alle communicatie wordt geregistreerd en er zijn protocollen opgesteld over elke mogelijke situatie. Zo kan een eerlijke werkwijze gegarandeerd worden en is zeker dat de milieubelasting zo klein mogelijk wordt gehouden.

Samenwerken met oog voor mens en milieu: Main Sales bewijst het.